Bestuur weer compleet

Goed nieuws. Het is ons gelukt om het bestuur weer compleet te krijgen. Afgelopen februari maakte Martine bekend dat ze wilde stoppen als bestuurder en voorzitter. Ook waren we al een tijdje opzoek naar een coördinator voor het Warm Water Zwemmen. En ook de vacature voor notulist stond er al een jaar. Richard Boers, Cox Jans en Diet Brakkee komen het bestuur aanvullen.

Het was hard werken en flink de noodklok luiden, maar uiteindelijk is het bestuur nu weer compleet. We zijn daar als bestuur erg blij mee. En we zijn dankbaar aan iedereen die heeft meegedacht.

Nieuw bestuur vanaf  september 2018

  • Voorzitter: Johannes van der Velde
  • Penningmeester: Robert Kanning
  • Secretaris: Richard Boers*
  • Coördinator WWZ: Cox Jans*
  • 2e Secretaris: Diet Brakkee*

*Nieuw bestuursleden

Binnenkort meer informatie. Ook wanneer we als bestuur een extra ledenvergadering plannen om de nieuwe bestuursleden officieel te kiezen en afscheid nemen van Martine. Wordt vervolgd.