Op Woensdagavond 12 september 2018, vanaf 19:30 uur, houden we een extra ledenvergadering om de nieuwe bestuursleden te kiezen. Cox Jans (Coördinator WWZ), Richard Boers (1e Secretaris) en Diet Brakkee (2e Secretaris) kunnen worden gekozen. Martine Altena neemt dan afscheid als voorzitter van het bestuur. Johannes van der Velde neemt de voorzittershamer over van Martine. Alle leden zijn welkom en krijgen ook een uitnodiging. PS: Warm Water Zwemmen van de woensdagavond gaat gewoon door.

Vernieuwde beleidsstukken

Het bestuur van onze vereniging heeft een aantal beleidsstukken vernieuwd. Het gaat hier om het Huishoudelijk reglement en het beleid rondom Ereleden en lid van verdienste. Belangrijkste wijzigingen hebben vooral te maken met het actualiseren van een aantal zaken. En is het beleid rondom Ereleden verbeterd en uitgebreid, conform de…Lees meer

Martine Altena bevallen van een zoon

Op 13 oktober is onze voorzitster Martine Altena bevallen van een zoon. Guus Olivier Rosema Martine en ook Guus maken goed. Als je Martine en Sjoerd wilt feliciteren. Mail dan even naar secretariaat@revas-peperbus.nl. Dan krijg je per mail hun adres waarheen je een kaartje kan sturen. Namens het bestuur Johannes…Lees meer