docuKvK nummer

Wij staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met het KvK-nummer: 40059075.

Statuten

Wij kennen dus ook statuten. In de statuten lees je alles over de gang van zaken rondom de organisatie van de vereniging.

Huishoudelijk Reglement

Maar wil je een verkorte samenvatting van de statuten? Dat lees je in het Huishoudelijk Reglement.