Op Woensdagavond 12 september 2018, vanaf 19:30 uur, houden we een extra ledenvergadering om de nieuwe bestuursleden te kiezen. Cox Jans (Coördinator WWZ), Richard Boers (1e Secretaris) en Diet Brakkee (2e Secretaris) kunnen worden gekozen. Martine Altena neemt dan afscheid als voorzitter van het bestuur. Johannes van der Velde neemt de voorzittershamer over van Martine. Alle leden zijn welkom en krijgen ook een uitnodiging. PS: Warm Water Zwemmen van de woensdagavond gaat gewoon door.

Bestuur weer compleet

Goed nieuws. Het is ons gelukt om het bestuur weer compleet te krijgen. Afgelopen februari maakte Martine bekend dat ze wilde stoppen als bestuurder en voorzitter. Ook waren we al een tijdje opzoek naar een coördinator voor het Warm Water Zwemmen. En ook de vacature voor notulist stond er al een…Lees meer

Vernieuwde beleidsstukken

Het bestuur van onze vereniging heeft een aantal beleidsstukken vernieuwd. Het gaat hier om het Huishoudelijk reglement en het beleid rondom Ereleden en lid van verdienste. Belangrijkste wijzigingen hebben vooral te maken met het actualiseren van een aantal zaken. En is het beleid rondom Ereleden verbeterd en uitgebreid, conform de…Lees meer