Op Woensdagavond 12 september 2018, vanaf 19:30 uur, houden we een extra ledenvergadering om de nieuwe bestuursleden te kiezen. Cox Jans (Coördinator WWZ), Richard Boers (1e Secretaris) en Diet Brakkee (2e Secretaris) kunnen worden gekozen. Martine Altena neemt dan afscheid als voorzitter van het bestuur. Johannes van der Velde neemt de voorzittershamer over van Martine. Alle leden zijn welkom en krijgen ook een uitnodiging. PS: Warm Water Zwemmen van de woensdagavond gaat gewoon door.

Een geslaagde algemene ledenvergadering 2017

Afgelopen woensdag 19 april mochten we een geslaagde algemene ledenvergadering houden.De voorzitter van het bestuur, Martine Altena, leidde de vergadering en iedere sport had een 1 of meer vertegenwoordigers afgevaardigd. Met ruim 25 deelnemers aan de vergadering zat de vergaderruimte van "De Vogellanden" helemaal vol. Maar er was genoeg koffie en…Lees meer