Op Woensdagavond 12 september 2018, vanaf 19:30 uur, houden we een extra ledenvergadering om de nieuwe bestuursleden te kiezen. Cox Jans (Coördinator WWZ), Richard Boers (1e Secretaris) en Diet Brakkee (2e Secretaris) kunnen worden gekozen. Martine Altena neemt dan afscheid als voorzitter van het bestuur. Johannes van der Velde neemt de voorzittershamer over van Martine. Alle leden zijn welkom en krijgen ook een uitnodiging. PS: Warm Water Zwemmen van de woensdagavond gaat gewoon door.

Bestuur weer compleet

Goed nieuws. Het is ons gelukt om het bestuur weer compleet te krijgen. Afgelopen februari maakte Martine bekend dat ze wilde stoppen als bestuurder en voorzitter. Ook waren we al een tijdje opzoek naar een coördinator voor het Warm Water Zwemmen. En ook de vacature voor notulist stond er al een…Lees meer

Martine Altena bevallen van een zoon

Op 13 oktober is onze voorzitster Martine Altena bevallen van een zoon. Guus Olivier Rosema Martine en ook Guus maken goed. Als je Martine en Sjoerd wilt feliciteren. Mail dan even naar secretariaat@revas-peperbus.nl. Dan krijg je per mail hun adres waarheen je een kaartje kan sturen. Namens het bestuur Johannes…Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2016

A.s. woensdagavond is er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit jaar gaan we het één en ander vertellen over de ontwikkelingen van de vereniging. Nieuwe sporten, nieuwe website, 50 jarig jubileum en we gaan een nieuwe voorzitter kiezen. Ben je lid, kom dan zeker. 7632Lees meer