Een geslaagde algemene ledenvergadering 2017

Afgelopen woensdag 19 april mochten we een geslaagde algemene ledenvergadering houden.De voorzitter van het bestuur, Martine Altena, leidde de vergadering en iedere sport had een 1 of meer vertegenwoordigers afgevaardigd. Met ruim 25 deelnemers aan de vergadering zat de vergaderruimte van “De Vogellanden” helemaal vol. Maar er was genoeg koffie en thee voor een ieder en we wisten de vergadering goed binnen de geplande 2 uur te voltooien. 

Overlijden en ziekte

Tijdens de vergadering hebben we stilgestaan bij het overlijden van een zestal leden van onze vereniging. Ook vertelde Martine dat enkele leden door een moeilijke tijd gaan ivm ziekte.

Jaarverslagen

Onze aftredende penningmeester, Hilco Pruim, kon een mooi financieel jaarverslag 2016 presenteren met een bijbehorende begroting voor 2017. Ook het secretarieel jaarverslag zat vol met een goede terugblik op 2016 en een positieve kijk naar 2017. Klik hier om de jaarverslagen in te zien.

De leden ontvangen t.z.t. per mail de notulen van deze vergdering

Nieuwe bestuursleden.

We namen afscheid van twee bestuurders. Jeanneke als algemeen bestuurslid en notulist en Hilco als penningmeesters. De functie van Jeanneke blijft nog even vacant, maar voor Hilco vonden we in de persoon van Robert Kanning een goede vervanger. Unaniem heeft het ALV Robert gekozen als penningmeester.

Al met al kijken we als bestuur goed terug op deze vergadering. We zijn erg blij met de opkomst en de inbreng van de leden.

Johannes van der Velde – Secretaris ReVAS de Peperbus