Tafeltennis wedstrijdseizoen succesvol afgesloten

Het Tafeltennisseizoen is bij ReVAS de Peperbus succesvol afgesloten. Zaterdag 13 mei deden Harry de Weerd en Martijn de Jong mee aan het ALTC Toppers Toernooi in Lochem. Harry won de 2e prijs in klasse 6 en Martijn mocht de eerste prijs ophalen bij het schuiftafeltennis.

Het seizoen begon op 5 november, waar we meededen aan het DOV toernooi en Leeuwarden. Ieder jaar weer een zeer gezellig toernooi. In de maanden januari, februari, maart en april hadden we het Jan Ubels toernooi. Harry heeft over het speeldag van 18 februari een mooi verslagje geschreven.

Tafeltennistoernooi op zaterdag 18 februari 2017 j.l. in Bentelo

In de sprankelend frisse accommodatie “De Pol” , gebouwd in het jaar van mijn infarct ( 2011) , startte ik voor de tweede maal in mijn leven mijn ‘tafeltennis-carrière’ -:)) Eenmaal eerder, vorig jaar in Leeuwarden, beet ik als nieuwkomer / groentje het spits af en stond ik stijf van de zenuwen niet met het vertrouwde badmintonracket maar met het batje in de hand tegenover mijn tegenstanders. Dat voelt toch vreemd en zacht gezegd onwennig, niet wetende hoe alles in zijn werk gaat, met welke tegenstanders en met welke beperking(en) je te maken krijgt enz.. Zelfs de exacte spelregels zijn me onbekend, laat staan mijn kennis van het dubbelspel.

Met een houding van ” ik zie wel” en “ik laat het allemaal over me heen komen” deed ik wat van mij werd verwacht en verlangd. Opstartproblemen kun je dan op z’n minst verwachten, bedacht ik voor mezelf. En ja hoor: medespeler en geroutineerd clubgenoot Herman moest net als ik na de eerste Bentelose slagenwisselingen als het ware de slaap uit de ogen wrijven om gefocust en scherp de bal EN de telling te volgen. Met name dat laatste levert problemen en onprettige spanningen op, als zowel de scheids, als (te) betrokken toeschouwer(s) de regie in handen nemen, scheids, clubgenoot en mede-teamspeler Johannes moest dan ook ‘vol aan de bak’ om het spel vreedzaam gaande te houden en slaakte dan ook een hoorbaar diepe zucht, toen dat gelukt was. Met dank aan de welwillende houding van mijn bevlogen medespeler Martijn -:))

Iets verderop waren Simon en anderen druk doende met het ( voor mij) totaal onbekende SCHUIF-tafeltennis. Google schuiftafeltennistafel en demo schuiftafeltennis om te zien hoe deze aangepaste sport in zijn werk gaat. Als zeer ervaren wedstrijdsporter / toernooispeler was ik ook in De Pol beslist niet humeurig of ontstemd over geleden nederlagen en verliespartijen. Daar weet ik alles van. Sterker nog: het grote aantal vrijwilligers, (tellers , ballenrapers, enz)doet mij enorm deugd en snel de mislukte rally’s en klungelballen vergeten.

Ik kijk nu alweer met verlangen uit naar onze wekelijkse woensdagavond training in De Vogellanden. Van 19.30 tot 21.00 uur vol vuur en elan!!

Sportieve groet van Harry de Weerd

Het Jan Ubels was zoals van ouds weer in handen van Wim van de Zwan en Jan Ubels. Tot ons verdriet moesten we op 5 mei afscheid nemen van Jan Ubels. Daar hij 2 weken daarvoor nog de prijzen uitreikte in Amersfoort.

Om ons nog professioneler voor te kunnen voorstellen hebben we onszelf nieuwe shirts aangemeten. In opvallend groen. Zie foto hierboven. Martijn en Harry hebben het wedstrijdseizoen succesvol afgesloten. We trainen nog door tot en juni. Wees welkom om een keer mee te doen.