Vernieuwde beleidsstukken

Het bestuur van onze vereniging heeft een aantal beleidsstukken vernieuwd. Het gaat hier om het Huishoudelijk reglement en het beleid rondom Ereleden en lid van verdienste.

Belangrijkste wijzigingen hebben vooral te maken met het actualiseren van een aantal zaken. En is het beleid rondom Ereleden verbeterd en uitgebreid, conform de vraag die van de ledenvergadering. Op de komende ledenvergadering van 25 april zullen we op deze stukken verder toelichting geven.

Ons huishoudelijk reglement en statuten zijn altijd de downloaden via de pagina Officiële documenten