Sporttrainingen afgelast i.v.m. coronavirus maatregelen

Alle sporttrainingen en activiteiten van ReVAS de Peperbus gaan niet door. Deze maatregel geldt tot 1 september 2020. Alle leden worden per mail op de hoogte gehouden. Maar deze pagina krijgt ook regelmatig een update

Update: 29-5-2020

Het bestuur heeft afgelopen tijd de volgende acties ondernomen en beslissingen genomen:

 • Alle sporten zijn tot 1 september 2020 afgelast. Vogellanden is tot 1 september gesloten voor externe-activiteiten. Ook zijn binnensporten tot die tijd nog niet toegestaan.
 • Er is een enquête uitgegaan naar alle leden. 73 mensen hebben deze ingevuld. Lees hier de samenvatting van de resultaten.
 • Het bestuur heeft besloten om per sport te kijken hoe en wanneer deze weer opgestart kan worden. De sporten zijn verdeeld onder de 4 bestuursleden
  • Cox Jansen – Warm Water Zwemmen
  • Robert Kanning – Rolstoeldansen + Multisport
  • Gerrit Bargeman – Para-zwemmen
  • Johannes van der Velde – H en E-hockey + Tafeltennis
 • De Algemene Ledenvergadering willen we plannen in september. Hierin zullen we ook de contributie voor 2021 bespreken.

 

Vragen, mail naar secretaris@revas-peperbus.nl

Vriendelijke groet,

Johannes van der Velde, voorzitter ReVAS de Peperbus


Update: 27-3-2020

Onderstaande bericht is naar leden verzonden


Beste mensen,

Ten gevolge van het Corona virus zijn alle bijeenkomsten door de overheid verboden. Inmiddels bent u al op de hoogte gebracht, dat alle sportactiviteiten zijn gestopt.

Wanneer er wel weer gesport kan worden is afhankelijk van wat de overheid besluit. Ook moeten we dat dan weer afstemmen met de accommodatie (Vogellanden, De Enk of OnCampus). Houd er rekening meer dat er in ieder geval tot 1 juni niet gesport kan worden.

De geplande jaarvergadering in april 2020 kan ook om bovenstaande reden niet doorgaan. Op 24 maart 2020 heeft het bestuur via een videovergadering met elkaar overleg gehad. Het volgende is besloten:

Jaarvergadering wordt uitgesteld tot september 2020. De leden ontvangen in september een nieuwe uitnodiging. In de ledenvergadering zal dan een besluit worden genomen over de contributie betreffende de periode dat er niet gesport kon worden. Je betaalt contributie voor een heel jaar, ook al betaal je in gedeelten. Wanneer leden nu problemen krijgen met het betalen van de contributie moeten zij contact opnemen met de penningmeester Robert Kanning. Alle leden worden hiervan per mail of brief op de hoogte gesteld.

Namens het bestuur

Johannes van der Velde (voorzitter)
Gerrit Bargeman (secretaris)
Robert Kanning (penningmeester)
Cox Jans (Coördinator WWZ)