Aanschaf van een hulpmiddel/ sportrolstoel via Uniek Sporten

Om een aanvraag voor de financiering van een sporthulpmiddel in te dienen maak je een profiel aan bij Uniek Sporten. Aan de hand van een keuzehulp kies je het sporthulpmiddel en de leverancier die het gaat leveren. Vervolgens kun je aangeven of je subsidie hebt aangevraagd bij de WMO, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of UWV. Heb je alle vragen ingevuld, dan verstuur je je aanvraag. Past je aanvraag binnen de richtlijnen van Uniek Sporten Hulpmiddelen, dan wordt deze goedgekeurd en gaan we jou helpen om jouw sporthulpmiddel te realiseren. Zodat jij binnenkort kunt sporten en bewegen! Voor meer informatie verwijs ik je naar bijgaande website vanhttps://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen/aanvragen