zwolle

ReVAS de Peperbus is een omni-sportvereniging. Dat betekent dat wij meerdere sporten aanbieden. ReVAS staat voor Regionale Vereniging voor Aangepast Sporten. Wij bieden dus meerdere sporten aan voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke beperking of chronische aandoening.

Onze sporten zijn:

  • Handbewogen Rolstoelhockey (H-hockey)
  • Elektrische Rolstoelhockey (E-Hockey)
  • Tafeltennis
  • Zwemmen
  • Rolstoeldansen
  • Warm-Water-Zwemmen

Het verschilt per sport, maar leden kunnen in alle leeftijdscategorieën zitten. Ons jongste lid is 6 jaar oud, en ons oudste leden zijn ruim in de 80.

Vrijwilligers

ReVAS de Peperbus heeft ca. 180 leden. ReVAS geen professionele organisatie is, maar een vereniging die draait op vrijwilligers. Ook de trainers en coaches van onze vereniging krijgen alleen een vrijwilligersvergoeding voor de reiskosten en overige onkosten die ze maken. Hiervoor sluit het bestuur met de trainers vrijwilligerscontracten af. Alle overige vrijwilligers, die taken hebben rondom coördinatie, bestuur, ledenadministratie en boekhouding, krijgen geen vergoeding. Bij sommige sporten zijn ook stagiaires van Windesheim betrokken.

Onze visie

De participatie van mensen met een beperking in de samenleving wordt de komende jaren cruciaal en zal een toenemende invloed hebben op het sociaal, economisch en maatschappelijk klimaat in de regio en de stad Zwolle.

Onze missie

Wij vinden het betrekken van mensen met een beperking, een kwetsbare groep die op achterstand staat of dreigt te geraken bij de continu veranderende samenleving, dermate belangrijk dat wij activiteiten en diensten ontwikkelen en aanbieden, die meedoen, zelfredzaamheid en participatie aan de maatschappij stimuleren.