vergadering

Er is minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering. Altijd in april. Tijdens de ledenvergadering wordt het secretarieel en financiële boekjaar van het jaar ervoor beoordeeld en afgesloten. Daarnaast wordt de begroting voor het lopende jaar vastgesteld. Er wordt gestemd over voorstellen van het bestuur, zoals bijvoorbeeld, contributie, statuten en bestuursleden. Daarnaast kunnen ook leden punten aandragen voor de agenda van de ledenvergadering. Indien nodig wordt er in het najaar een tweede ledenvergadering bijeengeroepen.

Documenten ALV 2020

Documenten ALV 2018

Stemrecht

Wij zijn een omni-sportvereniging. Dit betekent dat we meerder sporten en activiteiten aanbieden. Niet iedere sport heeft dezelfde aantal leden. Sporttakken met veel leden zouden dan de kleinere sporttakken kunnen overrulen. Daarom hebben wij als vereniging het stemrecht van een algemene ledenvergadering op een bijzondere manier geregeld. Niet per lid, maar per sporttak.

Iedere sporttak kan drie vertegenwoordigers aanwijzen die stemrecht krijgen. Deze worden voor de vergadering bij het bestuur aangemeld. Ieder lid heeft recht om aanwezig te zijn bij de vergadering, en heeft ook spreek recht. Maar alleen de vertegenwoordigers hebben stemrecht.

Documenten ALV 2017

Documenten ALV 2016