docu

Het bestuur van ReVAS de Peperbus bestaat uit 5 leden. Een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een notulist en een coördinator van het Warm-Water-Zwemmen.

Functie Naam E-mail
Voorzitter Vacant voorzitter@revas-peperbus.nl
Penningmeester Robert Kanning penningmeester@revas-peperbus.nl
Secretaris Gerrit Bargeman secretariaat@revas-peperbus.nl
Coördinator WWZ Fred Woestmaat wwz@revas-peperbus.nl

 

Het bestuur vergadert één keer per maand. De belangrijkste taken van het bestuur zijn.

  • Ledenvergadering
  • Financiële administratie
  • Sportaccommodaties huren
  • Ledenadministratie
  • Vrijwilligerscontracten met trainers
  • Ondersteunen van sport-coördinatoren
  • Vereniging vertegenwoordigende taken

 

Bij de ledenadministratie en financiële administratie worden we ondersteund door 2 vrijwilligers.